ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ก็เป็นผู้เสียหายได้

Blog Attachment

Leave us a Comment