ติดต่อเรา

กองกฏหมาย

ที่อยุ่

  • อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • 0 - 2244 -5144 - 7
  • 0 - 2244 - 5148