ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

วิธีค้นหากฎหมายของมหาวิทยาลัย

1. กดแสดงรายละเอียด ช่อง “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ” ปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการค้นหา
2. กรณีไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่ท่านค้นหาอยู่ปี พ.ศ. ใด ให้กดแสดงรายละเอียดทุกปี พ.ศ.
3.กด Ctrl + F จะปรากฎกล่องข้อความขึ้นมาให้เสริทหา
4. พิมพ์ชื่อกฎหมายโดยย่อลงในกล่องข้อความ และกดค้นหา